Villaförsäkring

VILLAFÖRSÄKRING. Att ha en hemförsäkring är för de flesta människor en självklarhet. Man bör ha en hemförsäkring oavsett hur det egna boendet ser ut, vare sig man bor i hyreslägenhet, bostadsrättslägenhet eller villa. En vanlig hemförsäkring gäller dock bara om man hyr sitt boende. Om man äger sin villa bör man skaffa en villaförsäkring. En villaförsäkring består av flera delar som dels ersätter skador på den privata egendomen och som dels ger ersättning om man själv skadas eller blir skadeståndsskyldig.

Vad som bör ingå i en villaförsäkring är bland annat ett egendomsskydd som ersätter skador på det som försäkringstagaren äger. Det kan vara är från kläder till möbler och husgeråd. Skillnaden på en hemförsäkring och en villaförsäkring är att villaförsäkringen förutom hemförsäkringen skydd även ersätter skador på byggnad och tomt. Man brukar kalla det lösegendom och fastighet. Lösegendomen är alla personliga ägodelar och fastigheten är huset, tomten samt andra installationer som exempelvis en pool. Ägodelar som inte täcks av en villaförsäkring är till exempel bilar eller husvagnar. För dessa ägodelar behövs en särskild försäkring.

När man tecknar en villaförsäkring är det viktigt att välja rätt försäkringsbelopp. Man får själv uppskatta hur mycket ens egendomen är värd. Det gäller att inte välja ett för lågt belopp då riskerar man att inte få ut full ersättning om olyckan är framme. Om man däremot väljer ett för högt belopp är risken att man istället får en onödigt hög försäkringspremie. Därför är det viktigt att göra en noggrann uppskattning, vilket kan vara svårt. Om man behöver kan försäkringsbolagen oftast hjälpa till.

Om man som privatperson orsakat skada på annan person eller på annan persons egendom kan man bli skadeståndsskyldig. Då kan det vara bra om villaförsäkring även har ett ansvarsskydd. Om man har det så hjälper försäkringsbolaget till att betala skadeståndsbeloppet. Det gäller när man som privatperson blir skadeståndsskyldig. Andra saker om ersätts om man har en villaförsäkring är om man till exempel själv blivit misshandlad eller överfallen, den delen kallas för personförsäkring. Även en rättsskyddsförsäkring kan vara bra att ha om man råkar hamna i en tvist som går till domstol. De flesta villaförsäkringar täcker i så fall kostnader för juriska ombud och rättegångskostnader.

Något annat som brukar ingå i en villaförsäkring är ett reseskydd. Det kan vara bra att ha om man ska resa bort. Mycket kan hända på er sena som man inte räknar med. Exempelvis är det oftast mycket dyrt att bli sjuk utomland. De flesta reseförsäkringarna som ingår i en villaförsäkring gäller i 45 dagar, om man ska vara borta längre än så bör man skaffa en tilläggsförsäkring.