Trafikförsäkring

TRAFIKFÖRSÄKRING. Alla motorfordon måste vara försäkrade. Det gäller alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda. Att ha en trafikförsäkring är obligatorisk enligt trafikskadelagen. Ett motordrivet fordon är allt från bil till motorcykel och moped.

Trafikförsäkringen ersätter personskador samt de sakskador man vållat med sitt motorfordon. Om man inte skaffar en trafikförsäkring direkt när man köper en bil måste man betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Premien på deras trafikförsäkring är mycket högre än den försäkringspremie man betalar hos de flesta försäkringsbolagen. Trafikförsäkringsföreningen bestämmer trafikförsäkringspremie utifrån den högsta som något försäkringsbolag tillämpar.

Trafikförsäkringen ersätter allting försäkringstagaren själv kör på, skador på andra fordon, personer och omgivning plus eventuella skador på försäkringstagaren själv. Den täcker däremot inte skador på det egna fordonet, det är därför vanligt att bilägare väljer en annan typ av försäkring som ger utbetalning för fler sorters skador. Vanligast är att man förutom en trafikförsäkring har en halv- eller helförsäkring.

I samma stund som man köper ett motorfordon upphör den trafikförsäkring som föregående ägare haft. Det är därför viktigt att skaffa en trafikförsäkring så snart som möjligt. Skador på det egna fordonet ersätts från motpartens försäkring om det inte är man själv som är vållande till olyckan. Men oavsett vem som orsakat olyckan täcker alltid den egna trafikförsäkringen personskador på föraren och medpassagerarna i sitt eget fordon.  Undantag vad gäller ersättning vid trafikskador är om föraren själv har orsakat skadan på grund av grov vårdslöshet, genom uppsåt eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri. Då brukar vanligtvis ersättningen minska.

Det som inte ingår i en trafikförsäkring och som man alltså inte kan få ersättning för är skador på det egna fordonet. Om till exempel växellådan eller motorn behöver lagas får man betala verkstaden ur egen ficka. Man får inte heller ersättning för skador på varor som transporteras om det är man själv som orsakat skadan. Andra saker som man inte får ersättning för med bara en trafikförsäkring är skadegörelse, brand eller stöld. Om man vill ha ett skydd får sådana situationer får man skaffa sig en annan försäkring, exempelvis hel- eller halvförsäkring.

Det är alltså viktigt att skaffa en trafikförsäkring direkt när man köper ett motorfordon. Det enda undantaget är om fordonet är avställt. Då behövs ingen trafikförsäkring. De grunder som finns för att säga upp sin trafikförsäkring är om man säljer sitt fordon eller ställer av det. Man ska även säga upp sin trafikförsäkring om man avregistrerar sitt fordon eller om man tecknar en ny försäkring i ett annat försäkringsbolag.