Sjukvårdsförsäkring

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. I det svenska samhället har alla medborgare rätt till sjukvård. Det svenska systemet är uppbyggt så att ingen ska behöva stå utanför systemet om man bli sjuk. Men på senare tid har det även blivit vanligare med att personer och företag skaffar sig en privat sjukförsäkring utöver det man har som samhällsmedborgare. Den främsta anledningen till att människor skaffar sig en privat sjukvårdförsäkring tros vara att de inte är nöjda med den vård som de får, långa väntetider på operationer och allmänt långa vårdköer är en del av problemet. Har man däremot en privat sjukvårdsförsäkring kan man försäkra sig om att man får den vård man vill när man vill. Denna typ av försäkring täcker kostnader både inom den privata och den offentliga sektorn och har oftast inget tak.

Man kan alltså som privatperson skaffa sig en sjukvårdförsäkring men det har även blivit vanligare att företag skaffar sjukvårdsförsäkringar till sina anställda. Arbetsgivarna har helt enkelt kommit fram till att det är billigare för dem att betala en försäkringspremie än att låta de anställda gå hemma en längre tid för att de inte att får den vård de behöver snabbt. Det är mycket kostsamt för ett företag att ha anställda som är sjukskriva, därför kan man tjäna pengar på att teckna sjukvårdsförsäkringar till sina anställda.

Vad som ingår i en sjukvårdsförsäkring skiljer sig åt beroende på vilket försäkringsbolag man väljer. Men oftast ersätts både läkarvård på grund av sjukdom och olycka, operationer och sjukhusvård. I vissa fall även mediciner, resor till och från sjukhus och hjälpmedel. Även rehabilitering kan ingå. Självklart beror innehållet i försäkringen på hur mycket man vill betala i premie och vilken självrisk som gäller. I vissa försäkringar behöver man inte betala någon självrisk alls.

Även om det är mycket som de privata sjukvårdsförsäkringarna täcker så finns det saker som inte räknas in. Många försäkringsbolag täcker till exempel inte vård för skador som uppkommit under tävlingsutövande. Alternativa behandlingsmetoder ersätts inte heller och optikbehandlingar ersätts väldigt sällan. Om man på grund av tidigare skada behöver genomgå någon typ av kosmetiska behandling brukar det ersättas av sjukvårdsförsäkringen. Däremot ersätts inte annan kosmetisk behandling.
Det är bra att kolla upp om sjukvårdsförsäkringen täcker resor och logi om man skulle behöva åka en bit för att få vård. Ofta kan man behöva söka vård eller behandling på annan ort och det kan bli dyrt om det är långa resor där man måste stanna över natt. Vanligtvis måste man på återbesök efter någon typ av behandling och om man måste resa långt kan det bli en dyr utgift om inte sjukvårdsförsäkringen täcker resor och logi.
Sjukvårdsförsäkringarna är som sagt vanligtvis ganska lika varandra men de skiljer sig ändå åt på olika punkter beroende på försäkringsbolag. Det är därför viktigt att titta runt bland olika bolag och jämför innan man bestämmer sig för det som verkar passa sig själv bäst.

För privatpersoner är fördelarna med en privat sjukvårdsförsäkring att man kan få snabbare tillgång till sjukvård och att man då alltså slipper vårdköer om man är i behov av vård. Dels är det bra för det egna välbefinnandet att bli frisk så snart som möjligt om blir sjuk eller råkar ut för en olycka, dels slipper man vara borta från arbetet och slipper då det inkomstbortfall som en sjukfrånvaro ger. För arbetsgivarna som skaffar privata sjukvårdförsäkringar till sina anställda är fördelen att man slipper de kostnader som det innebär att ha en anställd sjukskriven.