Reseförsäkring

RESEFÖRSÄKRING. Det är mycket att tänka på innan man ska ut och resa. Men det kanske viktigaste av allt är att se till att man har en reseförsäkring. Att vara utan försäkring när man är utomlands kan bli en mycket dyr affär. Sjukvård utomland till exempel i USA kan kosta tiotusentals kronor per dag. Utan reseförsäkring kan man få stå för hela den kostnaden själv. Det är viktigt att man har en reseförsäkring innan man ger sig av. Få försäkringsbolag erbjuder sina kunder att köpa en reseförsäkring när man redan är på resande fot.

De flesta människor har en reseförsäkring om de har en hemförsäkring. Reseförsäkringen ingår nämligen ofta i hemförsäkringen. Det är dock inte alltid som den försäkring som ingår ger ett fullvärdigt skydd. Ofta gäller de bara i 45 dagar. Ska man vara iväg längre måste man köpa till en extra reseförsäkring. Det kan även vara bra att undersöka vad som verkligen ingår i försäkringen, det kan exempelvis vara bra att få ersättning för bagageskador. Hemförsäkringens reseförsäkring gäller som regel för alla som bor i hemmet som är försäkrat och som är skrivna på den adressen.

De olika försäkringsbolagens reseförsäkringar innehåller olika typer av skydd. Men det viktigaste är dock att det finns ett skydd för vårdkostnader vid akut sjukdom eller olyckor. Även ersättning för hemtransport om olyckan skulle vara framme är bra att ha.
Inom EU har man som svensk medborgare rätt till akut sjukvård, men om man ska resa längre bort är det den egna reseförsäkringen som får täcka kostnaderna vid eventuell sjukvård. Om man ska resa inom EU ska man alltid ha med sig ett europeiskt sjukförsäkringskort. Det kan man enkelt beställa på hos Försäkringskassan. Sverige har även avtal med vissa andra länder i världen. Det kan vara bra att kolla upp det hos Försäkringskassan innan man åker.

Ersättning för vård utomland gäller som regel i de flesta reseförsäkringar men bara om det är nya sjukdomar. Om man vet att man är sjuk redan när man åker hemifrån är det svårt att få ersättning för vård om sjukdomstillståndet skulle förvärras när man är på resande fot. För att vara på den säkra sidan är det bra att få ett intyg från sin läkare om man tror att man kan ligga i riskzonen för att få ett försämrat sjukdomstillstånd när man är iväg. Om det föreligger en stor risk kan läkaren istället avråda patienten från att resa.

Andra skydd som en reseförsäkring bör innehålla är överfallsskydd vid misshandel och rättskydd vid domstolstvist. Ersättning för skador som kan uppkomma på bagaget är också bra att liksom ersättning vid bagageförsening. Det kan vara bra att ha. Det är inte roligt att komma fram till planerad destination och inte ha fått med sig sitt bagage. Då kan det vara bra om försäkringen tillåter en att köpa nya kläder och andra nödvändiga produkter som fanns med i bagaget som kom bort.

När man köper sin resa med kontokort gäller ofta en speciell kortförsäkring. Detta ger vanligtvis inte ett komplett reseskydd men innehåller ofta ett avbeställningsskydd så att man kan få pengarna tillbaka om man på grund av exempelvis sjukdom inte kan resa. De innehåller ofta även ersättning vid bagageförsening och färdmedelsförsening. Däremot skyddar de inte vid olycksfall och för sjukvård. Den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen är alltså ofta ett tillräckligt skydd när man ska ut och resa. Det är dock viktigt att kolla upp vad det är som gäller just för ens egen försäkring. Om man känner att det är nödvändigt kan man köpa till en speciell reseförsäkring för att få ett extra skydd. Och det är som sagt viktigt att se till att allting är klart innan man reser iväg.