Personförsäkring

PERSONFÖRSÄKRING. Person försäkring används ofta som ett samlingsbegrepp för flera olika typer av försäkringar. Försäkringar som brukar räknas som personförsäkring är sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Att ha en särskild personförsäkring ses som ett komplement till de avtalsförsäkringar och socialförsäkringar som finns. Man får själv avgöra om man behöver det extra skydd som en personförsäkring ger. Det finns både individuella personförsäkringar och gruppförsäkringar. Om man har en individuell personförsäkring betalar man själv försäkringspremien men om man har en gruppförsäkring ingår den ofta genom att man är medlem i ett fackförbund eller som anställd på ett företag.

En sjukförsäkring skyddar mot inkomstbortfall under en period om du blir långvarigt sjuk. Karenstiden är normalt 90 dagar på en sjukförsäkring. Arbetar man i Sverige, vare sig det är som anställd, som uppdragstagare eller som egenföretagare omfattas man automatiskt av sjukförsäkringen, som är en del av den svenska socialförsäkring. Det finns även individuella sjukförsäkringar som man kan teckna hos försäkringsbolagen om man vill ha ett extra skydd.

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som skyddar individer som genom en olyckshändelse får bestående invaliditet. Ersättningen betalas oftast ut genom et engångsbelopp. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp man väljer  och hur svårt invalidiserad man blir. Graden av invaliditet räknas ofta i procent. Ju högre invaliditetsgrad desto mer pengar får man ut på sin olycksfallsförsäkring. Det är vanligt att privatpersoner tecknar en sjuk- och olycksfallsförsäkring samtidigt.

Något som kan ha en stor ekonomisk negativ effekt för familjen om någon avlider är de lån som den avlidne lämnar efter sig. Därför finns det som personförsäkring som även ger möjlighet att teckna låneskydd som innebär att den avlidnes del av de gemensamma lån skrivs av om lånen inte är återbetalda. Att teckna en sådan försäkring kan vara en trygghet för familjen.

Ett par andra försäkringar som också brukar räknas in som personförsäkringar är dödsfallsförsäkring och barnförsäkring. En dödsfallsförsäkring ger ekonomiskt skydd till ens anhöriga vid dödsfall, om man skulle då i förtid. Man väljer själv vem man vill sätta in som förmånstagare. Det kan alltså antingen vara anhöriga exempelvis familj eller annan som man står nära. Det man gör när man ska skaffa sig en dödsfallsförsäkring är att välja ett belopp, alltså hur stor ersättning man vill ska betalas ut. Detta beror på ålder. De flesta försäkringsbolag vill även att man fyller i en hälsodeklaration. Barnförsäkringen är ett skydd för familjer med barn. Denna försäkring ger ersättning om barnet blir invalidiserat på grund av sjukdom eller olycksfall. Vad som mer brukar ingå är ersättning för vårdkostnader vid skada eller långvarig sjukdom.

Man får själv avgöra om man vill teckna någon typ av personförsäkring. Vissa anser att de har ett tillräckligt skydd utan medan andra anser att personförsäkringar är nödvändiga för att få ett betryggande skydd. Man får helt enkelt se hur ens egen situation ser ut och göra en bedömning efter det.