Pensionsförsäkring

PENSIONSFÖRSÄKRING. I Sverige har vi en allmän pension som är till för alla. Den allmänna pensionen dras från de pengar man tjänar medan man jobbar, den ligger på 18,5 % av inkomsten. Den allmänna pensionen är uppdelad i två delar. Den ena delen kallas för premiepension och ligger på 2,5 % av en persons inkomst. Denna del kan man själv styra över genom att placera den i fonder som man tror ska ha en bra utveckling. De övriga 16 % av den allmänna pensionen går till inkomstpensionen. Det är pengar som man inte själv behöver göra några val för. Förutom den allmänna pensionen har många svenskar en tjänstepension som deras arbetsgivare betalar. Det gäller för de som arbetar på en arbetsplats dör det finns kollektiv avtal mellan arbetsgivare och fackförbund.

Även om man slår ihop alla dessa delar är det troligt att man som pensionär kommer få betydligt mindre pengar att leva på. Därför har det blivit allt vanligare att man tecknar en individuell pensionsförsäkring. Den individuella pensionsförsäkringen är självklart frivillig och försäkringstagaren bestämmer hur han eller hon ska spara pengarna och var. Vanligtvis tecknar man en pensionsförsäkring och bestämmer själv hur mycket pengar man vill spara varje månad. Det är vanligt att man ser till att det förs över pengar varje månad automatiskt från det egna lönekontot.

När man är ung kan det vara svårt att motivera sig själv till att spara pengar till sin egen pension. Det känns för många som om det ligger så långt fram i tiden, men man behöver inte lägga undan mycket pengar varje månad för att det ska göra en märkbar skillnad när pensionsåldern väl är inne. Man kan spara 100 kronor i månad, om man bara gör smarta val kan dessa pengar ge en bra utdelning längre fram. Hur mycket utdelning man får beror mycket på hur villig man är att sats sina pengar på lite mer osäkra kort. Väljer man den säkra vägen vet man att värdet på pensionsförsäkringen kommer att öka men förmodligen inte lika mycket som om man valt en mer osäker väg. Den osäkra vägen kan ju dock innebära att värdet i stället sjunker. Man brukar säga att man ska satsa på osäkra kort när man är yngre, man vet då att det kommer att hinna gå upp igen innan man nått pensionsålder. Är man däremot lite äldre kan det vara tryggare att köra på säkra kort.

Försäkringstagaren väljer själv när han eller hon villa att pensionen ska börja tas ut, och även under hur lång tid den ska gälla. Man måste dock ha överstigit 55 års ålder för att kunna plocka ut sin pension.