Mopedförsäkring

MOPEDFÖRSÄKRING. Det finns i Sverige två olika typer av mopeder. Man brukar dela in dem i klass 1 och klass 2. Klass 1 är vad som brukar kallas EU-mopeden och dem får man köra i högsta hastighet 45 km/h. För att få köra en EU-moppen måste man ha ett förarbevis, körkort eller traktorkort, denna moped är också registreringspliktig. En moped i klass 2 får inte köras lika fort. Högsta hastighet är 25 km/h, med undantag för de äldre modellerna som får köras i 30 km/h. Dessa gamla modeller tillverks dock inte längre. För en klass 2-moped krävs inget förarbevis, de är inte heller registreringspliktiga.

Vare sig man har en moped i klass 1 eller klass 2 har man en skyldighet att ha mopeden trafikförsäkrad. Alla mopeder måste vara försäkrade. Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag. Det som ersätts med en trafikförsäkring är skador på personer samt de sakskador man själv vållat med mopeden. Om man inte tecknar en trafikförsäkring måste man betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Premien på deras trafikförsäkring är mycket högre än den försäkringspremie man betalar hos försäkringsbolagen. Skador på det egna fordonet ersätts från motpartens försäkring om det inte någon annan som är vållande till olyckan. Trafikförsäkringen täcker inte skador på den egna mopeden.

Om man vill ha ett större försäkringsskydd får man teckna en halvförsäkring. En halvförsäkring för moped har liknande villkor som en halvförsäkring för en bil. Det som vanligtvis ingår förutom trafikförsäkringen är stöldskydd och brandskydd. Om mopeden blir stulen eller om delar av den blir det kan det kännas tryggt att ha en försäkring, eftersom man då får ut ersättning. Brandskyddet ersätter skador som inträffat i samband med brand, åska eller en explosion. Vissa halvförsäkringar innehåller även ett rättsskydd, vilket innebär att försäkringsbolaget betalar ut ersättning om man som mopedförsäkringstagare skulle hamna i en rättegångstvist. Det finns naturligtvis halvförsäkringar för moped som även innehåller andra typer av skydd exempelvis glas- och räddningsskydd med de ovan nämnda är de vanligaste.

Man kan även som mopedägare välja att teckna en helförsäkring för sin moped. Däri ingår allt som ingår i en halvförsäkring plus en vagnskadeförsäkring. En vagnskadeförsäkring ersätter skador som uppkommer på den egna mopeden. Det spelar oftast ingen roll hur skadan uppkommer, så länge inte föraren agerat ansvarslöst. Det kan handla om en skada som uppkommit i samband med en trafikolycka eller en olyckshändelse.

Ju mer en mopedförsäkring innehåller desto dyrare är den. En helförsäkringspremie är mycket högre än en trafikförsäkringspremie. Vilken försäkring man väljer är upp till en själv och vilken moped man har. Har man en ny EU-moped är man förmodligen villig att lägga ut mer pengar på en försäkring än om man har en gammal moped i klass 2. Viktigt är dock att alltid jämföra olika försäkringsbolag när man ska teckna en ny försäkring för att se vad som passar en själv och ens plånbok bäst.

Något som är viktigt att tänka på är att inte trimma sin moped. Om man trimmar den och skulle råka ut för en olycka är risken stor att man inte får ut full ersättning från sin försäkring. En trimmad moped räknas som en lått motorcykel och för dem är det andra försäkringar som gäller. Dessutom kan man ju hamna i andra problem om man kör sin moped trimmad.