MC försäkring

MC FÖRSÄKRING. Alla motordrivna fordon i Sverige måste vara försäkrade. Äger man en motorcykel är obligatorisk enligt lag att ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador samt de sakskador du vållat med motorcykeln. Har man inte en trafikförsäkring tvingas man istället att betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Men deras premie är mycket högre än den försäkringspremie man betalar hos försäkringsbolagen. Om det skulle vara någon annan än en själv som orsakar en olycka är det deras försäkring som står för ersättningen.

Trafikförsäkringen ersätter allting motorcykelägaren själv kör på, det handlar om skador på personer och omgivning, skador på andra fordon, plus skador på försäkringstagaren själv. Men det kan vara bra att en försäkring med större skydd eftersom den inte ersätter skador på det egna fordonet.

Flera försäkringsbolag erbjuder halv- och helförsäkringar för motorcyklar precis som de gör för bilar. En halvförsäkring ger ett större skydd om något skulle inträffa. Men samtidigt är den då också dyrare än bara en trafikförsäkring. Vanligtvis innehåller en halvförsäkring ett skydd vid stöld och brand, räddningsersättning och rättsskyddsersättning plus ersättning vid maskinskador och glasskador. Stöldförsäkring ersätter skador som uppkommit vid exempelvis inbrott i bilen och brandförsäkring ersätter skador som orsakats av brand vid åsknedslag eller explosion. Vid skador på exempelvis motor eller växellåda är det bra att ha en maskinskadeförsäkring.

Om man vill ha mer skydd än det som halvförsäkringen ger kan man istället teckna en helförsäkring. Helförsäkringen täcker förutom det som täcks av en trafikförsäkring och en halvförsäkring även skador på den egna motorcykeln. Vagnskadeförsäkring ersätter skada på motorcykeln vid trafikolycka, yttre olyckshändelse och uppsåtlig skadegörelse på motorcykeln. Helförsäkringen ersätter alltså skador som försäkringstagaren själv som orsakat.

Försäkringsbolagen har olika typer av villkor och priser. Priset på en försäkring beror även på personen som tecknar försäkringen. Olika faktorer som påverkar försäkringen är hur långt man kör varje år. Ju mer man kör desto dyrare blir försäkringen. Andra faktorer är åldern på försäkringstagaren, var försäkringstagaren bor, om försäkringstagaren är man eller kvinna, hur länge försäkringstagaren haft sitt körkort och om han eller hon har varit inblandade i olyckor eller inte.

När man ska försäkra sin motorcykel har många försäkringsbolag specialförsäkringar beroende just ålder. Ju yngre man är desto dyrare försäkringspremie. Det finns även specialförsäkringar för tjejer som kör motorcykel. Eftersom de flesta motorcyklister bara kör på sommarhalvåret kan man ofta välja om man vill ha en helårsförsäkring eller om man bara vill att försäkringen ska gälla under de månader på året man använder sin motorcykel. Försäkringsbolagen brukar även skilja på de försäkringstagare som kör sina motorcyklar off road och de som bara kör på riktiga vägar.

Det är mycket att tänka på när man ska skaffa en försäkring till sin motorcykel. Det gäller att hitta en försäkring som passar den situation som man själv befinner sig i. När man har bestämt sig för vilken typ av försäkring man vill ha är det även viktigt att jämföra olika försäkringsbolag för att se vilka som är mest prisvärda. Försäkringsbolagen har olika villkor och priser och beroende på vilken situation man själv sitter i kan olika bolag vara olika gynnsamma för en själv.