Livförsäkring

LIVFÖRSÄKRING. En livförsäkring ger en ekonomisk trygghet för familjen om en person skulle avlida. Det kan vara viktigt och ge familjen en trygghet när en av familjens inkomster försvinner hastigt. Det kan lösa svåra ekonomiska situationer som annars skulle leda till svåra ekonomiska problem, exempelvis lånet på ett hus. En livförsäkring kan göra det möjligt för en familj att bo kvar I bostaden, som annars hade varit svårt. En livförsäkringen gäller vid dödsfall oberoende dödsorsak. Det spelar alltså ingen roll om man avlider på grund av en olycka eller sjukdom.

Vem som ska få pengarna vid ett dödsfall beror på försäkringstagaren. Det är oftast sambo eller make/maka. Men det kan också vara barnen eller annan person som försäkringstagaren själv väljer. Man får själv välja försäkringsbelopp på sin livförsäkring. Det kan vara allt från ett par hundra tusen kronor till flera miljoner. Efter beloppet som väljs sätts även försäkringspremien som vanligtvis betalas varje månad.

Det finns ofta en övre åldersgräns på en livförsäkring. Vissa betalar bara ut ersättning om man avlider innan 65 års ålder, andra har en högre gräns. Man kan dock nästan aldrig teckna en livförsäkring efter att man fyllt 65 år. Man kan själv välja om man vill att ersättningen ska betalas ut som en klumpsumma, vilket är det vanligaste eller om man vill fördela beloppet. Ersättningen som betalas ut är skattefri.

De flesta livförsäkringarna har en premie som höjs i takt med att försäkringstagaren blir äldre, ofta höjs den med lite varje år. Ersättningen som man kan få ut är dock den samma och sänks alltså inte. Om man vill kan man istället välja en livförsäkring som har en sjunkande ersättningsnivå. Då får man inte ut lika mycket pengar vid dödsfall men samtidigt så höjs inte premien. Det finns även en typ av livförsäkring som används inom företag. Om en viktig person inom ett företag avlider kan det innebära stora konsekvenser för företaget. Därför kan det vara bra att teckna en livförsäkring även inom företaget. Det kan ersätta det inkomstbortfall som ett dödsfall av en nyckelperson inom ett företag kan innebära.

När man ska teckna en livförsäkring är det viktigt att jämföra olika försäkringsbolag för att få en så förmånlig försäkring som möjligt. Försäkringsbolagen erbjuder sina kunder olika villkor och vilken livförsäkring som passar en själv bäst vet man bäst själv först när man har jämfört de olika alternativ som erbjuds. Det kan vara bra att samla sina försäkringar hos ett försäkringsbolag. Om man till exempel har sin hemförsäkring och sin bilförsäkring hos ett bolag brukar de ge bättre villkor om man även tecknar sin livförsäkring där också. Men det är inte alltid som det är det billigaste alternativet. Man ska ändå jämföra olika försäkringsbolag.