Inkomstförsäkring

INKOMSTFÖRSÄKRING. De allra flesta svenskar är medlemmar i A-kassa, vilket är ett skydd för individen om man skulle förlora sitt jobb och bli arbetslös. A-kassans uppgift är att betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar som har förlorat sitt jobb. Dessa ersättningar finansieras genom medlemsavgifter och arbetsgivaravgifter, vilket är den största delen. A-kassan ersätter 80% av den lön man hade på sitt senaste arbete men det finns ett tak som ligger på 18 700 kronor per månad. Om man tjänar mer pengar än så kommer man inte att få ut 80 % av sin gamla lön och det kan för många innebära stora förluster i månadsinkomst vilket kan göra det svårt att klara av sin ekonomi. Full ersättning från A-kassan kan man bara få i 200 dagar. Det finns dock olika bestämmelser, bland annat beror det på om man har barn under 18 år eller inte.

Det finns ett komplement till A-kassan och det är inkomstförsäkringar. En inkomstförsäkring är ett extra skydd om du blir arbetslös och tjänar mer pengar än som är tillåtet enligt A-kassans tak. Tanken är att även de som tjänar mer ska kunna behålla större delen av lönen om de blir arbetslösa och på så sätt kunna klara av att betala de löpande utgifterna. Tjänar man mer pengar har man vanligtvis levnadsvanor som man inte skulle klara av att betala om man bara skulle få A-kassans ersättning. Tanken är att man exempelvis inte ska behöva flytta bara för att man är arbetslös under en period.

Det blir allt vanligare med projektanställningar och andra typer av mer tillfälliga arbeten vilket gör att arbetstagare idag kan vara utan jobb med jämna mellanrum. Det är idag vanligt att man kan få en inkomstförsäkring genom sitt fackförbund. Vissa fackförbund har en inkomstförsäkring för sina medlemmar som ingår i medlemsavgiften. Olika förbund inkomstförsäkringar har olika villkor, då främst vad gäller ersättningstak och hur många dagar man får ersättning för. Hos vissa är taket så högt som 50 000 kronor per månad. Antalet dagar varierar också men en inkomstförsäkring har vanligtvis fler ersättningsdagar är A-kassan. Dock sjunker ersättningen även hos inkomstförsäkringarna efter ett visst antal dagar. Om man känner att man har ett behov av det kan även teckna en tilläggsförsäkring till sin inkomstförsäkring. Då handlar det oftast om att lägga till fler ersättningsbara dagar.

För att få ut ersättning från sin inkomstförsäkring är det avgörande hur länge man har haft sin anställning. Kraven kan till exempel vara att ha betalat sin inkomstförsäkringspremie i 18 månader och att ha haft en anställning i minst ett år. Även detta skiljer sig mellan olika försäkringar.

Hur mycket man ska betala in premie för sin inkomstförsäkring beror på hur mycket man får i lön. Premien är alltså inkomstbaserad. Vad som är viktigt att kolla upp innan man väljer en försäkringsgivare är hur många dagar som ersättningen betalas ut. Om man jämför det kan man tjäna mycket pengar om man skulle bli arbetslös. Något annat som är viktigt att kontrollera är åldersbestämmelserna. En del inkomstförsäkringar gäller bara tills man är 60 år. Efter att man fyllt 60 år kan man alltså bli helt utan ersättning om man har otur.

En inkomstförsäkring är alltså bara nödvändig om man tjänar mer än 18 700 kronor per månad. Om man tjänar mindre än det komer man ändå att få ut 80 % av sin gamla lön i ersättning från A-kassan.