Hemförsäkring

HEMFÖRSÄKRING. De flesta människor har en hemförsäkring. Det är något som alla bör ha oavsett om man bor i villa, radhus eller lägenhet. Den gäller dock bara om man hyr sin bostad. Om man äger sin lägenhet eller villa bör man skaffa en försäkring som täcker mer. Hemförsäkringen består av flera delar som dels ersätter skador på den privata egendomen och som dels ger ersättning om man själv skadas eller blir skadeståndsskyldig.

De olika delarna består bland annat av ett egendomsskydd som ersätter skador på det som försäkringstagaren äger, lånar eller hyr. Det gäller till exempel möbler, kläder och husgeråd. Egendomsskyddet ersätter skador vid till exempel stöld, brand, storm, skadegörelse och översvämning.

När man skaffar en hemförsäkring får man själv välja ett försäkringsbelopp. Man måste alltså uppskatta hur mycket egendomen är värd. Det är viktigt att välja rätt belopp. Väljer man ett för lågt belopp riskerar man att inte få ut full ersättning. Om man väljer ett för högt belopp kan man få betala en onödigt hög försäkringspremie. Försäkringsbeloppet ska alltså motsvara det sammanlagda värdet av alla tillhörigheter och om oturen skulle vara framme blir det den högsta ersättning man kan få ut om hela hemmet förstörs. Om man har svårt att uppskatta värdet på sin egendom är det bra att prata med försäkringsbolagen för att få hjälp.

Om det sammanlagda värdet av ens egendom ändras är det viktigt att även ändra försäkringsbeloppet i sin hemförsäkring. Vanligast är att beloppet borde höjas eftersom man inhandlar nya saker, men om man inte köper nytt eller får nya saker kan beloppet även behöva sänkas. Försäkringsbeloppen höjs automatiskt av försäkringsbolagen varje år med konsumentprisindex men det är inte alltid det räcker.

En annan del av hemförsäkringen är ansvarsskyddet. Det gäller när man som privatperson blir skadeståndsskyldig. Det kan till exempel gälla om man orsakat skada på en annan person eller en annan persons egendom. Detta skydd gäller inte vid yrkesutövning utan alltså bara för en som privatperson. Vissa försäkringsbolag betalar även för hjälp vid utredningar och förhandlingar. Om man skulle hamna i en rättegång betalar även vissa hemförsäkringar rättegångskostnader.

I de flesta hemförsäkringar ingår även en reseförsäkring. En reseförsäkring är bra att ha när man ska ut och resa eftersom mycket kan hända som man inte vanligtvis råkar ut för. Att bli sjuk utomlands kan till exempel vara mycket dyrt. De flesta reseförsäkringarna gäller i 45 dagar. I vissa fall kan denna tidsperiod förlängas om man i förväg kontaktar sitt försäkringsbolag. Exempel på vad som kan ingå i en reseförsäkring är kostnader som uppkommer vid akutsjukdom eller olycksfall på resan, stöld och förseningar på grund av tekniska fel eller strejk.  Personförsäkring brukar också ingå i hemförsäkringen. Det är en försäkring som gäller vid överfall och ger ekonomisk ersättning för personer som skador efter att ha utsatts för exempelvis misshandel eller våldtäkt. Försäkringen gäller ofta endast om en person blir utsatt för uppsåtligt våld av någon som inte kan betala det skadestånd den drabbade har rätt till eller om gärningsmannen är okänd.

En rättsskyddsförsäkring kan vara bra att ha i sin hemförsäkring om man råkar i tvist med någon. Rättsskyddsförsäkringen är ett ekonomiskt skydd som gäller när man hamnar i en rättstvist som prövas i domstol. Det som ersätts med en rättsskyddsföräskring är kostnaderna, eller delar av kostnaderna för juridiskt ombud och även rättegångskostnader. Det är dock inte alla tvister som ersätts med denna försäkring, skilsmässotvister ersätts till exempel inte.

Man bör tänka på att försäkringsbolagen har olika villkor och priser. Det är alltid bra att jämföra olika bolag innan man tecknar en ny hemförsäkring.