Företagsförsäkring

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Alla företag bör vara försäkrade på något sätt. Men det finns inte ett företag som är de andra likt, därför finns det också en hel uppsjö av olika försäkringar för företag. Det gäller att finna en försäkring som passar det egna företaget så bra som möjligt. Ofta finns det en grundförsäkring som man kan bygga ut för att anpassa efter den situation det egna företaget befinner sig i. Det gäller att fundera ut vilka risker som det egna företaget skulle kunna drabbas av så att det inte kommer som en överraskning och att man står där en dag oförsäkrad om olyckan skulle vara framme.

Men det är inte bra att överförsäkra sitt företag. Det innebär bara onödigt dyra försäkringspremier, vilket är pengar som man i stället skulle kunna lägga på något annat. Men självklart ska man inte skaffa en företagsförsäkring som inte innebär ett tillräckligt skydd. Som företagsledare eller arbetsgivare är man ju inte bara ansvarig för företagets säkerhet utan även de anställdas.

När ett företag ska teckna en företagsförsäkring är det vissa krav som måste vara uppfyllda. Företaget måste vara medlem i företagarna. De måste också betala serviceavgifter och vanligtvis får inte företaget ha en omsättning på över 20 miljoner kronor per år. De flesta försäkringsbolag kräver även att företaget redovisar de skador som skett under de senaste tre åren. Det beror på att försäkringsbolaget ska kunna uppskatta riskerna och utifrån det räkna ut försäkringspremien. För att kunna räkna ut ett företags årspremie behöver försäkringsbolagen även veta företagets årsomsättning, hur verksamheten ser ut och hur företagets lokaler ser ut, vilket byggnadsklass.

Det finns försäkringar för alla olika typer at branscher. Om man driver en liten klädbutik eller om man har ett produktionsföretag har man väldigt olika försäkringsbehov. Olika branscher så som tillverkning, entreprenad, butiksverksamhet och tjänstesektorn har självklart olika försäkringsbehov. Men oavsett vad kan har för företag kan det vara bra att välja ett försäkringsbolag som även kan hjälpa till med försäkringar för företagets anställda, om man har några. Om man kan samla alla försäkringar hos ett bolag, det kan exempelvis även gälla företagsfordon, kan man förhoppningsvis bli erbjuden bättre priser hos försäkringsbolagen.

Vad som bör ingå i företagsförsäkringen är som sagt helt beroende på vilken typ av verksamhet man driver. Men grundläggande saker som bör ingå är egendomsskydd för fastigheter och inventarier. Det kan gälla produktionsfabriker, butiker oavsett storlek och självklart det som finns i fabriken eller butiken. Även rättsskydd och ansvarsskydd borde finnas med. Rättsskyddet ger ersättning för ombud och andra kostnader om företaget skulle hamna i en rättslig tvist. Ett ansvarsskydd betalar ut ersättning om företaget skulle bli skadeståndsskyldig. Vanligt täcker även en företagsförsäkring kostnader som uppstår vid inkomstavbrott på grund av skada.

Utöver de grundskydd som de flesta företagsförsäkringar har så finns det en stor mängd tilläggsförsäkringar som man kan teckna om man vill komplettera. Det kan vara allt från utökningar av det grundförsäkringar till speciella försäkringar för de anställda. Många företag väljer till exempel idag att teckna sjukvårdförsäkringar för sina anställda för att garantera dem en snabb vård vilket gör att personalen förhoppningsvis snabbare kan vara tillbaka i arbete efter skada eller sjukdom. Det är också vanligt att man skaffar försäkringar till företagets fordon, exempelvis tjänstebilar.