Djurförsäkring

DJURFÖRSÄKRING. Att ha ett sällskapdjur är för många en självklarhet. Att ha hund, katt, häst eller marsvin kan vara ett fritidsintresse eller en livsstil. Men vad varje djurägare bör tänka på är att ha en bra försäkring. Om olyckan är framme eller om djuren får någon sjukdom kan man få dyra veterinärräkningar, och om djuret inte är försäkrat stiger kostnaderna snabbt.

De flesta försäkringsbolag erbjuder sina kunder någon typ av djurförsäkring men det finns även bolag som specialiserar sig på försäkringar för djur. Beroende på vad man har för djur finns det olika typer av djurförsäkringar. Dels beror det på hur mycket pengar man vill lägga ner på sitt djur och vad djuret används till.

Det som vanligtvis brukar ingå i en djurförsäkring är naturligtvis veterinärvård. Försäkringen täcker då undersökningar och de behandlingar som krävs för att det sjuka djuret ska bli friskt. Det finns försäkringar som även täcker medicinkostnader men de är inte lika vanliga.

Idag ingår även en livförsäkring i många djurförsäkringar. Det innebär att försäkringstagaren får ut ett engångsbelopp om hunden avlider under försäkringsperioden. Utgångsbeloppet är vanligtvis djurets inköpspris, men sedan sjunker detta belopp när djuret blir äldre. Det sker genom en successiv nedtrappning och upphör att gälla när djuret har blivit äldre.

Ett av våra vanligaste sällskapsdjur är hunden. Flera försäkringsbolag har speciella försäkringar för hundar, men även för katter, hästar, lantbruksdjur och smådjur. Bland smådjuren räknas in allt från hamstrar till reptiler. Har man ett djur som man ska använda till något mer än att bara ha det som sällskapsdjur finns det specialförsäkringar för dem. Det kan till exempel gälla hundar som används i jakt eller arbetar på andra sätt. Skaffar men då en specialförsäkring kan man få ut pengar på försäkringen om djuret av medicinska skäl inte kan användas för det den var menad. Det finns även speciella avelsförsäkringar för de som föder upp djur. En sådan försäkring täcker kostnader om något skulle gå fel i samband med uppfödningen.

Vad man bör tänka på är att de flesta försäkringar har ett maxbelopp, vilket innebär att försäkringsbolagen inte betalar ut mer pengar än vad beloppet är fastställt till. Om veterinärkostnaderna överstiger maxbeloppet får djurägaren betala direkt ur egen ficka och det kan bli mycket dyrt. Det kan vara bra att ha ett högt maxbelopp men man får då även räkna med att försäkringspremien blir högre. Det är dock ofta svårt att höja maxbeloppet efter att en försäkring redan tecknats. Försäkringsbolagen kräver vanligtvis då en ny veterinärbesiktning som visar att djuret är friskt.

Ibland räcker det dock inte att ha en försäkring för att klara sig undan dyra veterinärkostnader. Det finns mycket som de flesta djurförsäkringar inte täcker. Mediciner täcks vanligtvis inte av försäkringen, inte heller rehabilitering och förebyggande behandling. Alla försäkringar har också en självrisk. Beroende på bolag och vilken typ av försäkring man väljer är självrisken olika hög. Förutom självrisken får man också på många försäkringar betala en viss procentsats av de ersättningsbara kostnaderna. Säg att man till exempel har ett djur som råkat ut för en olycka och undersöknings- och behandlingskostnaderna slutar på 6000 kronor. Säg att man har en självrisk på 1500 kronor och att man måste betala 20 % av kostnaderna själv. Då måste man alltså betala 1500 kronor i självrisk plus 1200 kronor ur egen ficka, trots att man har sitt djur försäkrat.

Men man ska komma ihåg att det alltid är bra att ha en djurförsäkring. Det är dock viktigt att jämföra olika försäkringsbolag och tänka igenom vilken typ av försäkring som passar för sitt eget djur och sin egen plånbok.