Bilförsäkring

BILFÖRSÄKRING. Alla bilar måste vara försäkrade. Att ha en trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag. Den ersätter personskador samt de sakskador du vållat med bilen. Om man inte skaffar en trafikförsäkring direkt när man köper en bil måste man betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Premien på deras trafikförsäkring är mycket högre än den försäkringspremie man betalar hos försäkringsbolagen. Skador på det egna fordonet ersätts från motpartens försäkring om det inte är man själv som är vållande till olyckan.

Trafikförsäkringen ger ersättning för allting bilägaren själv kör på, det kan vara skador på bilar eller andra fordon, personer och omgivning plus eventuella skador bilägaren. Skador på den egna bilen ersätts dock inte, därför kan det vara bra att skaffa en annan typ av försäkring där trafikförsäkringen ingår men som även ger ersättning för andra situationer.

En halvförsäkring ger ett större skydd om något skulle inträffa. Men samtidigt är den då också dyrare än bara en trafikförsäkring. Vanligtvis innehåller en halvförsäkring ett skydd vid stöld och brand, räddningsersättning och rättsskyddsersättning plus ersättning vid maskinskador och glasskador. Stöldförsäkring ersätter skador som uppkommit vid exempelvis inbrott i bilen och brandförsäkring ersätter skador som orsakats av brand vid åsknedslag eller explosion. Vid skador på exempelvis motor eller växellåda är det bra att ha en maskinskadeförsäkring. Om det skulle uppstå skada på bilrutorna gäller glasruteförsäkringen. Räddningsförsäkringen är bra att ha om man behöver hjälp att transportera bilen efter en olycka, eftersom den står för transport av både passagerare, förare och fordon. Om det vill sig illa och man hamnar i rättslig tvist vid bilköp eller trafikolycka kommer rättsskyddsförsäkring till nytta. Det står då för advokat och rättegångskostnader.

Om man vill ha ett ännu större skydd än det som halvförsäkringen ger kan man skaffa sig en helförsäkring. I helförsäkringen ingår trafikförsäkring, halvförsäkring plus vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring ersätter skada på bilen vid trafikolycka exempelvis kollision med annat fordon, yttre olyckshändelse som om man råkar köra på ett djur och uppsåtlig skadegörelse på bilen. Helförsäkringen ger alltså ett skydd även om det är försäkringstagaren själv som orsakar skadan eller olyckan. Man kan till och med få ut pengar på försäkringen om råkat köra i diket.

Utöver helförsäkringen erbjuder de flesta försäkringsbolag olika typer av tilläggsförsäkringar. Detta kostar självklart extra men kan vara bra att ha. En vanlig typ av tillägg är hyrbilstillägg. Då betalar försäkringsbolaget hela eller delar av kostnaden om man behöver hyra en bil när den egna bilen har gått sönder eller blivit stulen. Olika försäkringsbolag har olika typer av villkor och priser. Men priset på försäkring beror även på försäkringstagaren själv. Olika faktorer som påverkar försäkringen är bilmodell, hur långt man kör med sin bil varje år. Ju mer man kör desto dyrare blir försäkringen. Andra faktorer är åldern på försäkringstagaren, var försäkringstagaren bor, om försäkringstagaren är man eller kvinna, hur länge försäkringstagaren haft sitt körkort och om han eller hon har varit inblandade i olyckor eller inte. Hos många försäkringsbolag får man även en billigare bilförsäkring om man har andra försäkringar hos det bolaget.

När man ska välja försäkring finns det mycket man behöver tänka på. Om man har en gammal bil kanske det inte är något idé att skaffa en dyr helförsäkring. Eller om man bor på landet kanske man inte behöver stöldförsäkring eftersom stöldrisken är större inne i städerna. Det gäller att hitta en försäkring som passar den bil och den situation som man själv befinner sig i. När man har bestämt sig för vilken typ av försäkring man vill ha är det även viktigt att jämföra olika försäkringsbolag för att se vilka som är mest prisvärda. Försäkringsbolagen har olika villkor och priser och beroende på vilken situation man själv sitter i kan olika bolag vara olika gynnsamma för en själv.