Båtförsäkring

BÅTFÖRSÄKRING. Oberoende av vilken typ av båt man har stor eller liten, dyr eller billig kan det vara bra att ha den försäkrad. Oavsett om man har sin båt i en sjö eller om man har den i havet så kan mycket hända. Om man väljer att försäkra sin båt kommer man förhoppningsvis billigare undan om olyckan skulle vara framme.

Precis som vid andra typer av fordonsförsäkringar kan man välja båtförsäkring efter hur mycket ersättning man vill ha och beroende på när man vill att försäkringen ska gälla. Men det finns även många försäkringsbolag som har speciella båtförsäkringar som är anpassade till de förhållanden som gäller för båtar, sjöfart och sjöskador.
Den lägsta försäkringen för båtar kan jämföras med en trafikförsäkring för bil. Man brukar kalla den för någon typ av ansvarsförsäkring och den ersätter endast skador på andra. Det gäller andra personer, saker eller båtar. Däremot gäller den alltså inte skador på en själv eller den egna båten.

Om man däremot vill ha en försäkring som även täcker skador på den egna båten kan det vara bra att teckna en försäkring som täcker sjöskada, brandskada, uppläggnings- och transportskada samt stöld och annan skadegörelse. En sjöskada kan vara en kollision med annan båt eller annat föremål, en grundstötning eller att båten läcker in vatten. Transportskadeskydd är bra att ha om båten skulle skadas vid sjösättning eller uppställning eller när man ska transportera båten på land. Stöld och skadeståndskydd gäller för såväl hela båten som om någon båtdel skulle stjälas eller utsättas för vandalisering.

Två andra skydd som en del båtförsäkringar innehåller är ansvarsskydd och rättsskydd. Ansvarsskyddet kan vara bra att ha om man I egenskap av ägare till en båt blir skadeståndsskyldig. Det kan hända om man bär ansvaret för skador på annan person eller egendom som man orsakat med sin båt. Rättsskyddet är en ekonomisk trygghet om man som båtägare skulle hamna I någon typ av rättstvist som kan prövas i domstol. Skyddet gäller ofta för tvister som till exempel i samband med sjöskada, vid köp eller försäljning men även om man hamnar I tvist när man ska reparera sin båt.

Rättsskyddet gäller även för annan person som använder båten med ditt tillstånd. Vanligtvis kan man välja att teckna försäkring som antingen bara ger skydd när båten är I vattnet eller båda när den är I vatten och upptagen på land. Om man väljer en försäkring som inte gäller när båten är upptagen på land kan man inte få någon ersättning om båten skulle bli stulen eller skadad på annat sätt. Det är viktigt som kund hos ett försäkringsbolag att vidta åtgärder för att skydda sin båt mot exempelvis stöld. Om man inte gör det riskerar man att få mindre ersättning eller att ersättningen uteblir helt.

När man tecknar en båtförsäkring ska man också vara noggrann med att kolla upp vilka försäkringen gäller för. Gäller den bara för försäkringstagaren eller även andra medpassagerare. Vanligtvis gäller inte båtförsäkringarna om man hyr ut sin båt. Om man vill ha ett skydd även för sådana situationer får man skaffa en tilläggsförsäkring. Andra situationer som båtförsäkringen vanligtvis inte täcker är om man ställer upp i tävling med sin båt eller om den används i någon typ av yrkesverksamhet. Även för sådana situationer finns tilläggsförsäkringar.

När man ska teckna en båtförsäkring är det också viktigt att veta var försäkringen gäller. Många försäkringsbolag har geografiska begränsningar för när försäkringen ska gälla. Detta är vanligtvis ingenting man behöver tänka på om man inte ska resa långt med sin båt. De flesta försäkringar gäller i Sverige och dess närliggande länder.