Barnförsäkring

BARNFÖRSÄKRING. Barn och ungdomar är automatiskt försäkrade. När de går på dagis eller i skolan är de försäkrade genom kommunen. Självklart gäller även allmänna försäkringar som samhället har även för barn, men det är inte säkert att kommunens och samhällets försäkringar räcker om barnet skulle bli allvarligt sjukt eller skadat. Kommunens skolförsäkring gäller till exempel bra när barnet befinner sig i skolan eller på dagis. Under hela sommarlovet gäller alltså inte skolförsäkringen. Mycket kan hända på fritiden och då kan det vara bra att ha ett extra skydd. Att teckna en barnförsäkring för sitt barn ger en trygghet om någon olycka skulle inträffa eller om barnet får en sjukdom.

Om man tecknar en barnförsäkring gäller det som skydd både för medicinsk invaliditet och vid förvärvsmässig invaliditet. Med det menas att man kan få ersättning för kroppslig funktionsnedsättning som exempelvis nedsatt hörsel eller syn men även vid bestående men som kommer att försvåra barnets framtida arbetsförmåga.

Försäkringsvillkoren är olika beroende på vilket försäkringsbolag man väljer men hos många kan man inte få ersättning för medfödda sjukdomar plus vissa andra speciella sjukdomar som försäkringsbolagen själva väljer. Däremot brukar barnförsäkringarna gälla för skador som uppkommer i samband med idrottsutövning.

Barnförsäkring kan man teckna så snart ett barn är fött. Ju tidigare man tecknar det desto bättre och de brukar gälla tills barnet fyllt 18 år eller till och med 25 års ålder. Innan barnet är fött kan man hos vissa försäkringsbolag även teckna en gravidförsäkring. Det kan vara en trygghet för blivande föräldrar. Ofta är båda mamman och pappan inräknade i försäkringen och den gäller för båda föräldrarna från runt den tionde graviditetsveckan. Gravidförsäkringen börjar dock gälla först senare för barnet, vanligtvis först efter att halva graviditeten är gången och gäller till och med att barnet är ca sex månader.

Vad som är viktigt att tänka på när man skaffar en barnförsäkring är att den ska gälla om barnet råkar ut för något typ av handikapp. De flesta försäkringar gäller som tidigare nämnts inte om det är medfödda sjukdomar men en stor anledning till att barn får ett handikapp är som en följd av en sjukdom. De grundskydd som samhället erbjuder ger ett relativt dåligt skydd för barn som drabbas av ett handikapp.

Även om det kan vara jobbigt och tråkigt att fundera över risker som finns för sitt eget barn så måste man tänka på vad man själv tycker att en bra barnförsäkring bör innehålla. För många är det viktigt att försäkringen ersätter förlorad arbetsinkomst för en förälder. Om ett barn är långvarigt sjukt så att det inte kan vara på dagis eller i skolan är det bra att ha en försäkring som täcker den inkomstförlusten.