Ålderspension

ÅLDERSPENSION. Att försäkra sig om att få en bra levnadsstandard efter att man har slutat jobba är idag ingen lätt uppgift. Det svenska pensionssystemet är uppdelat i flera delar och många tycker att det kan vara krångligt att sätta sig in i. Men oberoende hur gammal man är vet man att man förr eller senare kommer att gå i pension och det gäller att ha koll på hur den egna pensionen kommer att se ut i framtiden så att man inte hamnar i en ekonomisk situation som inte är önskvärd.

Under 90-talet beslutade den svenska riksdagen om en stor pensionsreform. Det gamla systemet byggde på en folkpension och allmän tilläggspension(ATP). Det nya systemet ger människor större frihet att förvalta sina pensioner själva. Eftersom det nya och det gamla systemet krockar finns det en övergångsperiod. Personer födda 1952 eller tidigare får en blandning av de båda systemen. För de som är födda efter 1953 gäller det nya systemet helt.

Varje år avsätts 18,5 % av ens egen inkomst före skatt till den allmänna pensionen. Den summan delas i sin tur upp i två delar. 16 % går till inkomstpensionen och 2,3 % går till premiepension. Premiepensionen är en del i den allmänna pensionen som man själv kan påverka. Premiepensionen sköts av PPM (premiepensionsmyndigheten). Så länge man arbetar sätts det varje år in nya pengar på sitt eget konto hos PPM. Hos PPM placeras pengarna i olika fonder. Man kan antingen välja själv vilka fonder man vill att pengarna ska placeras, man kan välja upp till fem olika, eller så väljer man inte och då placeras pengarna i fonder som PPM väljer. När man sedan går i pension beror storleken på pensionsbeloppet på hur fonderna som valt har utvecklats. Har fonderna gått bra får man mer i pension, har de gått sämre får man en lägre pension. Man kan börja ta ut sin premiepension tidigast vid 61 års ålder.

De människor som jobbar på en arbetsplats där det finns ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförening får också en typ av pension som kallas tjänstepension eller avtalspension. Denna pension betalar arbetsgivaren in och den kan göra stor skillnad på pensionen när man slutar jobba. Om man inte jobbar på en arbetsplats som erbjuder en tjänstepension/avtalspension är det extra viktigt att ha en privat pensionsförsäkring. Men det är en stor del av den svenska arbetsmarknaden som har dessa typer av avtal.

Om man vill försäkra sig om att få mer i pension än vad den allmänna pensionen och premiepensionen ger kan även ha ett privat pensionssparande. Ett sådant privat pensionssparande kan man ha hos en bank eller ett försäkringsbolag.  Det finns dock en lägsta gräns för hur låg en pension kan var. För de människor som har haft en mycket låg inkomst eller inte någon inkomst över huvud taget finns ett grundskydd. Detta grundskydd kallas för garantipension.

Pensionssystemet ät uppbyggt som ett fördelningssystem, vilket innebär att det är de som arbetar nu som betalar pensionerna för de som redan gått i pension. På samma sätt kommer de som går i pension senare att få sin pension från de pengar som dåvarnade arbetare betalar in. Det är vanligt att man vill försäkra sig om att familjen eller maka/make klarar sig ekonomiskt om man själv skulle gå bort. Man kan då skaffa ett efterlevandeskydd. Om man inte har valt att ha ett efterlevandeskydd fördelas pengarna mellan övriga pensionssparare.